C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Ajuts per a l’alumnat, curs 2023-2024

Ajuts per a l’alumnat, curs 2023-2024

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (2023-24)

Ja han sortit els ajuts per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pel curs 2023-2024 d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i post obligatòria. En aquest l’enllaç trobareu tota la informació relativa a la normativa i al document per tramitar la sol·licitud via telemàtica.

sol·licitud de beques i ajuts

TERMINIS per presentar la sol·licitud de beca

Termini per presentar la sol·licitud pels ajuts a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu: fins al 20 de setembre de 2023.

CRITERIS

Aquest curs els criteris per sol·licitar la beca per Reeducació pedagògica o de llenguatge o Programes específics per alumnes amb altes capacitats són els següents:

Alumnat que presenta necessitat específica de suport educatiu derivada de:

–          Discapacitat igual o superior al 33% (cal adjuntar el certificat)

–          TDAH associat a discapacitat igual o superior al 33%

–          TDAH associat  a trastorn greu de conducta o  trastorn greu de la comunicació i del llenguatge

–          TEA (cal certificat mèdic d’un centre de salut públic)

–          Trastorn greu de conducta 

–          Altes capacitats

–          Trastorn greu de la comunicació i del llenguatge (*)

Es pot sol·licitar beca pels següents trastorns:

  • Trastorn del llenguatge
  • Trastorn fonològic
  • Trastorn de la fluïdesa d’inici en la infància (quequeig)
  • Trastorn de la comunicació social (pragmàtic)
  • Trastorn de la comunicació no especificat

NO es pot sol·licitar beca pels següents trastorns: 

  • Trastorn d’aprenentatge amb dificultats en la lectura (dislèxia)
  • Trastorn d’aprenentatge amb  dificultats en l’expressió escrita
  • Trastorn d’aprenentatge amb dificultats en la matemàtica (discalcúlia)

SUBSIDI PER A DESPESES DERIVADES DE L’ESCOLARITZACIÓ

Els alumnes que puguin acreditar la necessitat específica de suport educatiu, que són els esmentats anteriorment, poden sol·licitar un ajut de 400€. Aquest ajut no està lligat a criteris econòmics.  El centre educatiu ho ha de marcar a l’apartat corresponent de la beca i l’EAP ho ha de certificar.

CIRCUIT

Per sol·licitar la beca:

1. La família ha d’omplir la beca telemàticament a  https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

Cal tenir tota la documentació a punt, a principis de setembre.

2. El centre educatiu on està matriculat l’alumne omple la seva part.

3. El terapeuta/logopeda emplena la part que li correspon.

4. L’EAP emplena el certificat corresponent.  En la mesura possible, signarem les beques en els centres educatius, previ acord amb la professional de l’EAP (data pendent de confirmar).

5. El centre educatiu és responsable d’enviar-les als Serveis Territorials de la Catalunya Central, després de revisar i completar cada sol·licitud dels seus alumnes.

     

Comissió d’atenció a la diversitat

CreaEscola Quality Certificate for Education Website