C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Cicles formatius

Formació professional a FEDAC Xarxa

A FEDAC Xarxa oferim cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior en la modalitat DUAL. La nostra formació professional prepara els alumnes per accedir a estudis universitaris o bé per incorporar-se al món laboral amb les màximes garanties. Disposem d’una àmplia oferta amb 3 famílies professionals i 6 cicles formatius.

Cadascun d’aquests cicles té una durada de dos anys: el primer any es realitza a l’escola, on s’imparteixen els coneixements teòrics i es realitzen les pràctiques als nostres tallers; mentre que en el segon any s’incorporen les pràctiques a l’empresa, on l’alumne obté una experiència formativa única, en contacte amb el món laboral real.

Trets d’identitat de la formació professional DUAL a FEDAC Xarxa

  • És una formació eminentment pràctica i orientada a proporcionar habilitats per a l’ocupació dels nostres alumnes. La realització de pràctiques en empreses, obligatòries en tots els cicles formatius, ofereix la possibilitat d’aplicar-hi els coneixements adquirits, desenvolupar el sentit de la responsabilitat, conèixer-ne el funcionament i el del seu entorn, i obtenir una experiència per a la futura incorporació al món professional.
  • És una formació dinàmica, en actualització constant. El contacte que mantenim amb el nostre teixit productiu i amb els seus agents més representatius ens permet incorporar nous continguts a la formació.
  • En finalitzar els estudis, la nostra borsa de treball gestiona les possibilitats de contractació i d’inserció laboral. La borsa de treball esdevé interlocutor entre els graduats a FEDAC Xarxa i les empreses que ofereixen llocs de treball.

CFGM DUAL Gestió administrativa

A través del cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) DUAL de Gestió administrativa, aprendràs a realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comercial, comptable, financer i fiscal.

Perfeccionaràs l’ús d’aplicacions ofimàtiques, i aprendràs a realitzar tasques de màrqueting i publicitat, atenció al client i suport a les persones.
Tenim a la disposició dels alumnes una aula dedicada a la simulació empresarial, amb tot l’equipament necessari per posar en pràctica els coneixements adquirits des del primer dia.

CFGM DUAL Manteniment electromecànic

El cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) DUAL de Manteniment electromecànic et permetrà obtenir la capacitació professional per realitzar tasques de muntatge i manteniment de maquinària, equipaments industrials i línies automatizades de producció.

A més tenir la capacitació professional per desenvolupar tasques de manteniment electromecànic, coneixeràs els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte mediambiental.

A FEDAC Xarxa disposem de dos tallers dotats de maquinària de mecanització (torns i fresadores convencionals, trepants de columna, soldadura…), de fil i amb elèctrode, de pneumàtica, i altres. Aquest equipament a les nostres instal·lacions permet als alumnes introduir-se en les tècniques de treball que trobaran a l’entorn laboral.

CFGM DUAL Sistemes microinformàtics i xarxes

Amb el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) DUAL de Sistemes microinformàtics i xarxes, aprendràs a reparar i configurar equips informàtics, muntar i desmuntar xarxes segures d’ordinadors, cablejar instal·lacions, configurar servidors i integrar diferents sistemes operatius. També obtindràs nocions bàsiques de llenguatges de programació, com XML.

Aquesta formació professional inclou unitats formatives bàsiques com anglès professional i orientació laboral, entre altres.

CFGS DUAL Administració i finances

El cicle formatiu de grau superior (CFGS) DUAL d’Administració i finances ofereix una formació professional completa per poder treballar en l’àmbit de l’administració i la gestió de personal. Aquesta formació et dotarà dels coneixements necessaris per liderar operacions financeres i de gestió dins d’un escenari global, canviant i competitiu.

Perfeccionaràs l’ús d’aplicacions ofimàtiques, i aprendràs a realitzar tasques de màrqueting i publicitat, atenció al client i suport a les persones.

El cicle té un enfocament pràctic. A FEDAC Xarxa tenim a la disposició de l’alumnat una aula dedicada a la simulació empresarial, amb tot l’equipament necessari per posar en pràctica els coneixements adquirits des del primer dia.

CFGS DUAL Mecatrònica industrial

El cicle formatiu de grau superior (CFGS) DUAL de Mecatrònica industrial ofereix una formació professional completa per poder configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials. Aprendràs a planificar, supervisar i posar en funcionament el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics, tot seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte mediambiental.

A les instal·lacions de FEDAC Xarxa disposem de dos tallers equipats amb maquinària de mecanització (torns i fresadores convencionals, trepants de columna, soldadura), de fil i amb elèctrode, de pneumàtica i altres. Aquests espais faciliten l’aprenentatge i la pràctica de les tècniques de treball que trobaràs a l’entorn laboral real.

CFGS DUAL Administració de sistemes informàtics en xarxa

El cicle formatiu de grau superior (CFGS) DUAL d’Administració de sistemes informàtics en xarxa et prepara per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, instal·lant i configurant el programari en condicions de qualitat i complint la reglamentació vigent.

També aprendràs ciberseguretat, serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius) i a instal·lar i configurar programaris.

Aquest cicle de formació professional garanteix la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Borsa de treball FP

La borsa de treball és un punt de trobada entre estudiants i exalumnes dels cicles formatius de FEDAC Xarxa amb empreses que busquen incorporar nou talent.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website