C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Educació secundària

Educació secundària

L’educació secundària (ESO) és l’última etapa obligatòria. A FEDAC Xarxa entenem aquest etapa amb un càracter formatiu i orientatiu per als nois i noies. Per tant, ens proposem que adquireixin els aprenentatges i les destreses necessàries per assolir una bona base de cara al batxillerat o bé a la formació professional.

Durant l’etapa de secundària a la nostra escola, volem que cada alumne descobreixi i desenvolupi al màxim els seus interessos i talents personals a través d’una atenció individualitzada.

Per això, l’acompanyem i el dotem d’eines perquè trobi els seus objectius vitals i aprengui a liderar la seva pròpia vida, que és el que el durà a assolir els objectius personals, acadèmics i professionals que es proposi al llarg de la vida.

Projectes de l’etapa

15 minuts de lectura

Quina millor manera de començar el dia que fent lectura. Tots els alumnes de secundària engeguen l’activitat a l’escola amb 15 minuts de lectura. Cada alumne pot escollir què vol llegir: revistes, llibres proposats, diaris, etc.

La competència lectora és la base de molts aprenentatges. Per això potenciem la lectura sistemàtica en totes les àrees per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector.

Convidem experts i orientació personal

Al llarg dels quatre cursos d’educació secundària obligatòria, treballem l’orientació personal dels nois i noies dins les diferents matèries.

Als últims cursos de l’etapa, convidem a l’escola professionals i experts en diversos àmbits perquè interactuïn amb els alumnes a través de xerrades i activitats. L’objectiu d’aquestes trobades és ampliar els coneixements dels nostres alumnes, despertar-ne la curiositat i obrir nous horitzons vitals.

TÀCtil

Amb el projecte TÀCtil, integrem les anomenades tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en les estratègies d’aprenentatge de secundària.

Aquest projecte ens permet donar resposta a les necessitats de la societat del coneixement, que demana a l’escola formar l’alumnat en el domini de les habilitats digitals i també persones obertes al treball cooperatiu, a l’esperit emprenedor i a la recerca.

Per això, des del projecte TÀCtil impulsem estratègies d’aprenentatge amb una diversitat de recursos adaptades a les necessitats més actuals.

Alemany

Oferim als alumnes la possibilitat d’estudiar alemany al llarg de la secundària com a quarta llengua, juntament amb el català, el castellà i l’anglès.

Aquesta possibilitat de cursar alemany com a segona llengua estrangera és una opció personal que plantegem als alumnes, fruit del diàleg entre cada estudiant, la família i l’equip tutorial de l’escola.

Aquesta matèria té l’inici a l’etapa d’educació primària, on els alumnes de FEDAC Xarxa s’introdueixen en aquesta llengua.

Escola Verda

Donant continuïtat al projecte de l’Escola Verda de primària, dins les diferents matèries de secundària treballem els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i col·laborem amb diversos projectes connectats amb aquests valors. La finalitat és educar una ciutadania solidària i respectuosa amb el medi ambient i el planeta Terra.

Treball per projectes

A través del treball per projectes a l’etapa de secundària, potenciem que els nois i noies es plantegin diferents maneres de resoldre situacions o reptes aplicant tot el que han après i cercant la informació, investigant, reflexionant, etc.

Així, els alumnes construeixen el seu coneixement, fent-se plenament protagonistes dels aprenentatges de l’etapa i adquirint més autonomia i responsabilitat en les seves tasques.

Educació emocional

Partint de la convivència entre alumnat i a través de la tasca educativa de tot el professorat, a secundària continuem el treball de les emocions.

A l’etapa d’ESO busquem moments i espais perquè els adolescents puguin expressar i canalitzar les seves emocions, ajudant-los en la millora de l’autoconeixement i a tenir en compte l’altre.

A secundària donem continuïtat a activitats iniciades a l’etapa de primària que afavoreixen l’educació emocional, com els grups CREC, la TUtopia, l’espai Emmaús de l’escola o les activitats de relaxació.

Preparació d’exàmens d’anglès Cambridge

A partir del quart curs de primària i fins a batxillerat i cicles formatius, a FEDAC Xarxa oferim l’oportunitat de realitzar a l’escola els diferents exàmens oficials de Cambridge, que certifiquen el nivell d’anglès dels alumnes.

Dins la matèria d’anglès, els alumnes tenen, amb dos docents a l’aula, una hora a la setmana de preparació dels diferents nivells dels exàmens de Cambridge: Preliminary (B1), First (B2), Advanced (C1) i Proficiency (C2).

Matemàtiques vivencials a través del programa Innovamat

A l’escola apostem per un treball de les matemàtiques que fomenti la descoberta, l’experimentació manipulativa, el plantejament de nous reptes, la formulació d’hipòtesis i la resolució cooperativa de diferents situacions.

Seguint el mateix projecte que a primària, els alumnes fins a 2n d’ESO treballen les matemàtiques amb el programa Innovamat.

Aprenentatge-Servei (Aps)

A partir de diferents necessitats reals detectades en el nostre entorn, els alumnes de secundària partipen en projectes d’Aprenentatge-Servei (ApS) amb la finalitat d’intervenir-hi a través de l’acció i millorar-lo.

Els projectes Aprenentatge-Servei combinen una intencionalitat pedagògica i, al mateix temps, solidària. Així, els nois i noies actuen sobre el món real fent un servei a la comunitat, que guanya qualitat, mentre que el servei dona sentit a l’aprenentatge, ja que els alumnes posen en pràctica coneixements i continguts curriculars.

Optatives pròpies del centre

Al llarg de l’etapa d’educació secundària a FEDAC Xarxa, els nois i noies poden triar algunes matèries en funció dels seus talents, interessos i plans de futur. Actualment a l’escola oferim les matèries optatives següents:

Orientació

Els alumnes, primer a partir de mapes i després amb la utilització de GPS, aprenen a orientar-se, interpretar mapes, marcar diferents rutes, participar en curses d’orientació i preparar-ne de noves.

Lectura

A través del joc, del vídeo, de l’elaboració d’una revista o d’un anunci, els alumnes treballen la llengua castellana. L’objectiu d’aquesta optativa és ampliar en els nois i noies el vocabulari i millorar l’expressió en aquesta llengua.

Investiguem

Dediquem aquesta matèria optativa a investigar fenòmens científics i naturals, adquirir nous coneixements, fer conjectures, corregir i integrar, recollir evidències… i si es pot fer al laboratori de l’escola, millor!

Joc

Aprendre mentre es juga, és possible. Hi ha nombroses evidències científiques que demostren que el joc és una potent eina pedagògica. Les competències i aprenentatges que aporta el joc com aprendre i respectar les normes, gestionar la frustració a la derrota, conduir la victòria, potenciar la concentració… A la vegada, es potencia el pensament crític, les habilitats socials, la imaginació, la curiositat i creativitat… fem que els alumnes, a la vegada que s’ho passen bé, siguin protagonistes actius en el seu aprenentatge.

Resolem: les matemàtiques a través del reptes

A partir d’una proposta inicial, els alumnes han de trobar la millor solució aplicant els coneixements apresos durant l’etapa. El treball en grup és fonamental per resoldre els problemes proposats.

Alemany

Impartim alemany a l’escola com a segona llengua estrangera al llarg de tots els cursos de secundària. Durant els primers cursos d’ESO, l’objectiu és familiaritzar-se amb les paraules més importants i les estructures gramaticals bàsiques de l’alemany, per anar avançant en l’assoliment d’una competència comunicativa en els darrers cursos.

Up-Berguedà / emprenedoria

A 3r de secundària, els alumnes que cursen aquesta matèria optativa proposen i desenvolupen les seves solucions a problemàtiques reals. Finalment, hauran de presentar les idees de forma creativa davant el col·lectiu d’empresaris del Berguedà, mostrant-los el seu talent i tenint l’oportunitat d’aprendre de manera proactiva i estimulant.

Cultura clàssica

En aquesta optativa presentem la cultura grega i romana antigues als alumnes a través de la mitologia, la literatura, l’educació, els costums, l’economia, el dret, l’organització social, la història, l’art… i veiem com es manté la seva presència a l’època actual.

Matèries optatives de 4t de secundària

Al darrer curs de l’etapa d’educació secundària obligatòria, oferim les matèries optatives que proposa el departament d’Educació. A FEDAC Xarxa ajudem i orientem els alumnes a triar aquelles matèries que millor s’adiuen als seus interessos i plans formatius de futur.

 • Tecnologia i informàtica
 • Física i química
 • Alemany
 • Llatí
 • Cultura científica
 • Orientació personal

Activitats complementàries de l'etapa

Com a escola concertada, oferim un conjunt d’activitats complementàries dins de l’horari lectiu i per a tots els nois i noies de secundària. Aquestes activitats complementàries afavoreixen el desenvolupament integral dels alumnes, potencien les seves habilitats i reforcen el nostre projecte educatiu.

A l’etapa d’educació secundària, impartim a FEDAC Xarxa les següents activitats complementàries:

 • Eskcmat (escacs educatius i socials)
 • artTIC
 • LeaderInMe (LEM)
 • Oratòria
 • Descobrir el Berguedà
 • TUtopia / Emmaús (interioritat)

Consulta'n els detalls al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website