C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Batxillerat

Durant els dos cursos acadèmics del batxillerat a FEDAC Xarxa, preparem els alumnes per accedir a estudis universitaris i a la formació professional de grau superior.

A la nostra escola organitzem el batxillerat de manera flexible a través de diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries pròpies de l’especialització i matèries optatives. Així, oferim als nois i noies la possibilitat de triar la seva opció entre les diferents modalitats, en funció del batxillerat de ciències-tecnologia o bé d’humanitats-ciències socials.

Els trets diferencials del batxillerat a FEDAC Xarxa

  • L’excel·lència a través de l’esforç i el sentit del treball.
  • Grups reduïts.
  • Estil educatiu personalitzat i rigorós.
  • Ambient de respecte i de confiança.
  • Atenció a l’orientació professional i universitària.
  • Desenvolupament de les actituds i les competències personals que garanteixin la inserció en el món universitari i professional.
  • Batxillerat personalitzat, podent escollir 4 matèries d’entre les que ofertem.

Projectes de l’etapa

Durant el batxillerat a FEDAC Xarxa, acompanyem els alumnes a adquirir eines i habilitats de lideratge personal, que els ajudaran al llarg de la vida a assolir els objectius que es plantegin. Els alumnes de batxillerat assumeixen el procés d’aprenentatge guiats en tot moment pel professorat de l’etapa.

LeaderInMe (LEM)

A través del programa LeaderInMe (LEM), els estudiants desenvolupen una sèrie d’hàbits per a l’efectivitat i el lideratge personals. Amb LeaderInMe, els alumnes prenen consciència de la seva responsabilitat en les decisions que prenen i l’actitud que adopten davant allò que els passa, ja que ells són els veritables líders de les seves vides.

Tutories personalitzades

L’acció tutorial és un element molt important dins del procés de formació dels nois i noies. És per aquest motiu que bona part de les tutories que duem a terme durant els dos cursos de batxillerat són individuals i personalitzades per a cada alumne.

En aquest espai, ajudem l’alumne a descobrir la seva orientació personal, escolar, acadèmica i professional. Alhora, contribuïm al seu desenvolupament integral per tal d’assolir la maduració i autonomia.

A més de les tutories individualitzades, també fem sessions de tutoria en grup i reunions trimestrals amb els pares.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website