C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Projectes de FEDAC Xarxa

Projectes de l'escola FEDAC Xarxa

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Xarxa participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Projecte lingüístic 3L

A FEDAC Xarxa donem molta importància a l’aprenentatge de l’anglès com a primera llengua estrangera. Per això, impartim anglès des de la llar d’infants (infantil-2) fins a batxillerat i cicles formatius.

Per reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa, a l’escola comptem amb el suport d’un auxiliar de conversa nadiu a tots els cursos, que potencia les habilitats de comprensió i expressió oral dels alumnes.

També oferim la preparació i la matrícula als exàmens oficials de Cambridge per acreditar el nivell d’anglès.

Des de 2n curs de primària fins a 4t curs de secundària, impartim alemany com a segona llengua estrangera.

Batxillerat dual americà

Oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat dual als nois i noies que estudien secundària a FEDAC Xarxa i que desitgen obtenir la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units (High School Diploma).

Alhora, el Batxillerat dual reforça l’aprenentatge i el domini de la llengua anglesa i les habilitats d’organització i lideratge personals.

Talents

Al llarg de tota l’escolarització a FEDAC Xarxa, potenciem el descobriment i el desenvolupament dels talents personals de cada alumne.

Especialment a les etapes d’educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius, ajudem els nois i noies a conèixer-se millor i a desenvolupar al màxim les seves habilitats personals a través de l’orientació personal, acadèmica i professional.

+ART a les escoles

Treballem l’art de forma transversal a l’escola amb l’objectiu de fomentar en els alumnes la sensibilitat artística i humanística.

Entenem l’art com un mitjà que ens ajuda a desenvolupar el sentit crític i a connectar amb el món que ens envolta (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Innovamat: matemàtiques vivencials i significatives

Implementem el programa Innovamat des del curs infantil-3 (I3) i fins a 2n de secundària. A través d’aquest projecte, oferim als nostres alumnes un aprenentatge vivencial i significatiu de les matemàtiques i els seus conceptes, que en facilita la comprensió.

Science Bits: desenvolupament del pensament científic

Durant tota l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO), potenciem amb el projecte Science Bits el desenvolupament del pensament científic dels nois i noies, basat en la investigació i la comprensió dels fenòmens.

Aprenentatge-Servei (ApS)

A FEDAC Xarxa duem a terme diferents projectes educatius de servei a la comunitat. Aquests projectes d’Aprenentatge-Servei (ApS) permeten als alumnes l’aprenentatge de continguts curriculars a partir de la seva experiència fent activitats de servei en el nostre entorn proper.

Formació professional DUAL, amb pràctiques remunerades

A FEDAC Xarxa oferim diversos cicles de formació professional de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS). Impartim tots els cicles formatius en modalitat DUAL, que inclou estades de pràctiques remunerades en empreses.

  • CFGM Gestió administrativa
  • CFGS Administració i finances
  • CFGM Microinformàtica i xarxes
  • CFGS Administració de sistemes informàtics
  • CFGM Electromecànica
  • CFGS Mecatrònica industrial

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website