C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Què necessito per demanar els ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu?

Què necessito per demanar els ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu?

Des de l’escola FEDAC Xarxa volem que tots els nostres alumnes tinguin el màxim d’oportunitats i, per això, vetllem per totes les ajudes que poden estar al vostre abast.

Ja ha sortit la convocatòria d’ajuts per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pel curs 2024-2025.

Qui se’n pot beneficiar? 

Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts. Cal estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, programes de formació per a la transició a la vida adulta.

Aquestes necessitats venen derivades de: 

 • Discapacitat igual o superior al 25% 
 • Trastorn greu de conducta
 • Trastorn greu de la comunicació i el llenguatge 
 • Trastorn de l’espectre autista 
 • Altes capacitats intel·lectuals

Els alumnes matriculats en estudis postobligatoris, han de tenir present que aquesta beca és incompatible amb la beca de caràcter general per al curs acadèmic 2024-2025.

Quines modalitats d’ajuts s’ofereixen?

 1. Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista.
 2. Ajuts i subsidi per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.
 3. Subsidi de quantia fixa per despeses addicionals de caràcter general derivades de l’escolarització dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu  associada a discapacitat, trastorns greus de la conducta, trastorns greus de la comunicació i llenguatge i alumnat amb TEA (No vinculat a criteris econòmics)

Terminis

El termini per presentar la sol·licitud va des del 30 d’abril de 2024 fins al 13 de setembre de 2024. Cal tenir present que l’EAP ha de validar la sol·licitud prèviament; per tant, els terminis queden vinculats a les dates de signatura de l’EAP.

Documentació

 • Alumnat amb discapacitat: certificat de discapacitat de més del 25%
 • Alumnat amb necessitat derivada de trastorn greu de conducta o de comunicació i llenguatge: certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica. 
 • Alumnat amb trastorn de l’espectre autista: certificat mèdic del servei de salut públic i certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica. 
 • Alumnat amb necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge: certificat expedit per l’inspector de la zona, informe específic de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica i memòria expedida pel centre o reeducador privat. 
 • Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals: certificat o informe d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica i memòria expedida pel centre o reeducador privat. 

Si la beca la cobra directament la família, cal que l’alumne sigui titular o cotitular del compte bancari. Si la beca la cobra l’escola, cal que la família ompli el full d’autorització corresponent. 

Quins passos he de seguir si vull sol·licitar l’ajuda?

 1. Omplir la beca telemàticament.
 2. Imprimir la sol·licitud.
 3. Adjuntar tota la documentació requerida. Tenir present que en alguns casos cal que el professional que atén l’alumne, ompli la part corresponent.
 4. Fer arribar la beca a l’escola perquè aquesta ompli la seva part. 
 5. El professional referent de l’EAP validarà i signarà les beques (data pendent de confirmació).
 6. L’Escola envia les beques a Serveis Territorials de la Catalunya Central.
 7. Passats uns mesos, la família rep resposta de l’administració via correu electrònic.  La proposta pot ser de concessió o denegació i si es considera oportú, pot presentar al·legacions. 
 8. La família o l’escola rep l’ajut. 

Vine i t’ajudarem!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website