C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Construïm un galliner a l’escola

Construïm un galliner a l’escola

A l’escola FEDAC Xarxa creiem que l’educació dels nostres alumnes ha d’estar basada en propostes educatives que siguin significatives, globalitzades, contextualitzades i, sobretot, amb un sentit pels infants. És per això, que a l’etapa d’Educació Primària treballem el medi social i natural a través de projectes transversals que permeten a l’alumne adquirir els coneixements d’una forma molt més competencial.

Així doncs, el curs passat (22-23), després de conversar amb els alumnes de p1, a l’aula va sorgir la idea de realitzar el projecte Construïm un Galliner, una oportunitat única per aprendre mitjançant la pràctica i l’experiència directa.

El projecte es va dividir en 3 grans fases que sovint van anar avançant paral·lelament, ja que cada una d’elles no es podria entendre sense les altres. Per una banda, vam iniciar un procés d’investigació sobre les gallines que ens permetés descobrir quines característiques tenien, què necessitaven per viure i què calia fer per preparar un bon hàbitat per elles. Per altra banda, una família ens va deixar una incubadora per poder indagar en el procés que han de seguir els ous per convertir-se en pollets. Finalment, la tercera fase consistia a fomentar una sèrie de valors molt importants com el respecte cap a la natura, cap als companys, la responsabilitat i el treball en equip. 

Aquest curs (23-24), els alumnes que estan cursant p1 han agafat el relleu i estan fent el projecte Arreglem el Galliner. A partir del projecte del curs passat, els infants han investigat les gallines per comprovar quins aspectes del galliner es podrien millorar per tal que el bestiar estigui més bé i que puguin satisfer les seves necessitats. Per altra banda, han acordat distribuir-se equitativament les tasques de neteja, alimentació i hidratació dels animals, per tant, cada dia un dels 4 grups en els quals es divideixen a les hores de projecte li toca dur a terme les tasques del galliner. Alhora, són els mateixos infants els que controlen de forma autònoma quin és el grup que li pertoca. 

Els alumnes, si se’ls hi dona l’oportunitat, demostren des de ben petits que són plenament capaços d’assumir responsabilitats, liderar projectes complexos i mostrar una actitud proactiva vers aquelles situacions reals i contextualitzades que ofereix un projecte transversal com el que estem portant a terme a l’aula de p1. 

Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc” (Benjamin Franklin). 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website