C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Explorant noves fronteres de l’aprenentatge: els ambients a Educació Infantil

Explorant noves fronteres de l’aprenentatge: els ambients a Educació Infantil

La comunitat dels petits de l’escola FEDAC Xarxa aposta explorar noves fronteres de l’aprenentatge a través de metodologies innovadores, deixant enrere la pedagogia tradicional i treballant d’una manera coherent i respectuosa amb pedagogies de l’Escola Nova. Una d’elles, i de les quals s’hi dediquen més hores a la setmana, és el treball per Ambients d’aprenentatge. 

Però… què son els ambients d’aprenentatge? 

Els Ambients son espais educatius concebuts i planificats amb la finalitat de facilitar als alumnes oportunitats d’aprenentatge integrades, en les quals els puguin desenvolupar diverses habilitats i competències autònomament. 

Aquests espais no només es construeixen a partir de l’entorn físic i els recursos materials, sinó que les interaccions entre els infants i les relacions infant-adult tenen un paper fonamental en aquest procés educatiu.

Quin és el paper d’infant?

Els infants son els encarregats de crear i construir el seu propi procés d’aprenentatge a través de l’experimentació, el joc i el descobriment. A través dels Ambients, els alumnes adquireixen progressivament més independència, prenen decisions i augmenten la seva consciència en la presa d’eleccions. 

Un aspecte a destacar és que es treballa en grups d’internivell, és a dir, que en un mateix ambient s’hi troben infants d’i3, i4 i i5. Aquesta interacció entre iguals és clau, ja que entre ells s’observen, interpreten, col·laboren i creen nous aprenentatges.

Si l’infant és l’arquitecte del seu propi procés d’aprenentatge, quina és la funció de la mestra?

El rol del docent és de guia i observador. Només intervé quan és necessari per a fomentar interaccions entre companys i/o amb el material. També és observador i anota els interessos i descobriments que van generant els alumnes.

El repte més gran de la mestra és aconseguir que els ambients siguin espais vius, innovadors, canviants i plens de propostes que tinguin en compte diferents àmbits (artístic, social, cultural, lingüístic, matemàtic…), a més dels interessos dels infants i tots els nivells d’aprenentatge.

Què ens aporta el treball per Ambients?

Aporten un aprenentatge significatiu i globalitzat per tots els alumnes, on l’infant és el focus del seu aprenentatge afavorint la seva autonomia i tenint en compte els seus interessos reals dels infants.

Com organitzem els Ambients d’aprenentatge?

A la comunitat dels Petits dediquem tres tardes a la setmana al treball per Ambients. A principi de curs, la docent guia el grup perquè tots els infants explorin tots els espais i en coneguin les possibilitats. Una vegada coneguts, els Ambients es converteixen en entorns de lliure circulació. Són els mateixos infants els que trien quin ambient desitgen visitar i la durada que volen dedicar a cada proposta. 

A cada espai hi ha una mestra responsable i algunes hores, es disposa de suport.

Quins ambients fem?

LAB: L’ambient de ciències, on es fomenta la curiositat, l’exploració i el raonament lògic a través de propostes amb caire científic.

ART: A través de vàries propostes i materials, els infants es converteixen en artistes i creen lliurement les seves obres.

MINI MONS: A través de diversos materials i peces soltes els infants exploren i construeixen petits escenaris desenvolupant la imaginació i la creativitat.

JOC SIMBÒLIC: En aquest espai els infants reprodueixen, a través del joc simbòlic, situacions quotidianes del dia a dia. D’aquesta manera exploren de forma espontània la representació de rols.

Resumint, els Ambients són espais que permeten als infants observar i enriquir-se amb les seves accions, emocions i pensaments, al mateix temps que es desenvolupen de manera integral.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website