C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

L’Escola FEDAC Xarxa en procés d’implementació del Balanç del Bé Comú

L’Escola FEDAC Xarxa en procés d’implementació del Balanç del Bé Comú

Aquest curs a l’escola FEDAC Xarxa hem iniciat el procés de la implementació del Balanç del Bé Comú (BBC) inclòs en el programa d’economia i administració de la FEDAC, amb l’assessorament de consultors experts de l’Associació Catalana per al Foment del Bé Comú.

L’Economia del Bé Comú (EBC), promoguda per l’economista Christian Felber, és una proposta de model econòmic i social que pretén reorientar el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual, i enfocar-ho al servei del bé comú i la cooperació.

Empreses de tot el món l’utilitzen per mesurar la seva contribució a la societat i al medi ambient, i a FEDAC som pioners en el sector educatiu. Aquest model encaixa plenament amb el nostre projecte #avuixdemà, els valors de FEDAC i la transformació de la cultura escolar en cultura TEAL.

Durant aquest curs hem treballat, conjuntament amb FEDAC Gironella, per dur a terme aquest procés d’implementació del BBC, realitzant reunions periòdiques per fer una diagnosi inicial. Aquesta diagnosi ens ha permès identificar els punts forts i les bones pràctiques de l’escola vinculades a l’EBC i detectar marges de millora comuns als centres a favor de l’educació, les persones i la societat.

Per a calcular aquest balanç hem tingut en compte proveïdors, treballadors, clients i entorn social. I per cada un d’ells hem treballat els diferents valors pels quals es regeix l’EBC que són: dignitat humana, solidaritat i justícia, sostenibilitat mediambiental, transparència i participació democràtica. De tot aquest procés se n’extreu un valor numèric a partir de la matriu del Bé Comú que permet mesurar el grau d’aportació de l’escola al Bé comú, i un informe amb el conjunt de propostes d’actuació per a millorar en els diferents àmbits.

El 7 de març es va presentar a tot el claustre què és el Bé Comú i els resultats obtinguts en el balanç realitzat, i entre tots es van comentar les propostes d’actuació proposades per poder programar a curt i mitjà termini les accions de millora que es duran a terme i que afavoriran la felicitat i el benestar de les persones.

Ens podeu conèixer més a través de les xarxes socials: twitterfacebook instagram.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website