C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Moviment i psicomotricitat a la llar d’infants

Moviment i psicomotricitat a la llar d’infants

La psicomotricitat permet als nens i nenes interactuar amb l’entorn, però també es fonamenta en l’adquisició d’habilitats motrius i cognitives, i relaciona el moviment i el pensament, ajudant els infants a comprendre el seu cos i el seu entorn a través de l’acció.

L’infant és el protagonista del seu desenvolupament i procés. Per això, les educadores de la llar d’infants de FEDAC Xarxa procurem deixar a l’abast de l’infant aquells materials necessaris per satisfer la seva curiositat i promoure el lliure moviment en un entorn segur i ric de possibilitats motrius, tant en els espais interiors, on disposem de mòduls tous i durs, com en els exteriors (els patis i el jardí). Volem fer un bon acompanyament en el seu procés de desenvolupament motriu, on la confiança i el sentir-se còmodes amb les persones i l’entorn els permeti explorar i aprendre, sempre respectant el seu ritme.

Els beneficis de la psicomotricitat

L’estimulació corporal i el moviment afavoreixen diferents habilitats motrius, des del volteig, el gateig, la coordinació, l’equilibri, la marxa, el salt, etc. Això inclou beneficis importants tant a nivell físic (la pròpia mobilitat i l’enfortiment de músculs i ossos), com a nivell cognitiu (es fomenta la relació entre el moviment i el pensament, la resolució de problemes i la creativitat), a nivell emocional (la confiança i l’autoestima creix a mesura que els infants experimenten l’èxit en els seus moviments) i a nivell social (interacció amb els companys i habilitats socials).

Les educadores tenim en compte que cada nen seguirà el seu propi ritme, tant a nivell psicomotriu com en tots els altres aspectes del seu desenvolupament. Per això, a través de l’observació directa del seu procés, estem atentes perquè aquest progrés individual sigui constant, i ens assessorem amb professionals en cas de detectar algun senyal de necessitat específica.

En resum, el moviment i la psicomotricitat a la llar d’infants juguen un paper crucial en el desenvolupament dels nens i nenes en aquesta etapa. A través de l’observació, un entorn segur i activitats específiques, es fomenta el
creixement físic, cognitiu, social i emocional dels més petits, preparant-los per a un futur d’aprenentatge i
èxit.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website