C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Síntesi a ESO

Síntesi a ESO

El Crèdit de Síntesi  que es porta a terme a la nostra escola , pretén fomentar la creativitat i la investigació en diferents àmbits. Buscant, proporcionar als nois i noies una experiència d’aprenentatge pràctica i significativa.

Cada curs d’ESO presenta un enfocament temàtic específic per al Crèdit de Síntesi:

A primer d’ESO, els estudiants exploren la part de  la  cultura de la nostra ciutat a través de la celebració de la Patum. Mitjançant la participació en la preparació i realització de tasques relacionades amb aquesta festa tradicional, els estudiants no només aprenen sobre la història i les tradicions locals, sinó que també desenvolupen habilitats artístiques i de treball en equip. 

Al segon curs d’ESO, el tema central del Crèdit de Síntesi és “L’Aigua”. Aquest enfocament els permet  explorar la importància vital de l’aigua i els seus efectes sobre la vida quotidiana i l’entorn. Des de la gestió dels recursos hídrics fins a la importància de la conservació, els nois i noies  s’immersen en un estudi pràctic i crític sobre aquest tema essencial.

Al tercer curs d’ESO, el projecte “L’Any que Vas Néixer” ofereix als alumnes l’oportunitat d’investigar i comprendre els esdeveniments significatius que van tenir lloc durant l’any del seu naixement. Aquest enfocament històric i contextual proporciona als estudiants una visió més profunda de la societat i els esdeveniments que han influït en el món actual.

Finalment, al quart curs d’ESO, els estudiants es comprometen en un projecte de recerca més ampli i personalitzat. A través d’aquest projecte, els estudiants investiguen i presenten propostes innovadores per millorar la nostra ciutat i la nostra comarca

CreaEscola Quality Certificate for Education Website