C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

Els alumnes d’Administració de Xarxes i Serveis superen un examen diferent

Els alumnes d’Administració de Xarxes i Serveis superen un examen diferent

Els estudiants del Grau Superior d’Administració de Xarxes i Serveis van realitzar un examen diferent a l’assignatura d’Implantació de Sistemes Operatius. Aquest examen va ser totalment pràctic, situant als alumnes en un entorn real de treball amb una experiència única, ja que més que un examen era una competició.

L’examen consistia a realitzar la configuració d’un servidor de Linux. Cada alumne va rebre una màquina personalitzada que estava executant-se al núvol mitjançant Google Cloud. Aquesta màquina era accessible remotament, i els alumnes havien de connectar-se per completar una sèrie de proves i fer els canvis necessaris per aprovar l’examen.

El procés va ser supervisat per un servidor centralitzat, que controlava en temps real el progrés de cada estudiant. Aquest sistema permetia projectar a la pantalla del professor el desenvolupament de les tasques de cada alumne, oferint una visió global del rendiment de la classe. A més, els alumnes podien consultar de manera individualitzada, mitjançant una pàgina web, quins exercicis els quedaven per completar i així poder millorar la seva nota.

Tot i la pressió inicial, els estudiants van gaudir d’aquest format d’examen. Molts d’ells ho van percebre més com un joc o competició que no pas com una prova acadèmica convencional. Això va fomentar un ambient de treball col·laboratiu i competitiu, on l’aprenentatge i la diversió es van combinar deixant de banda que era un examen diferent puntuable.

Esperem el teu talent! La postobligatòria a l’escola!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website