C/ Pare Coll, 1 - 08600 Berga

938 210 305

FP DUAL Què és i com funciona

FP DUAL Què és i com funciona

Saps que amb l’FP DUAL rebràs una remuneració suficient per a pagar-te els estudis?

La Formació Professional Dual o FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa, combinant l’aprenentatge a l’aula amb l’activitat pràctica al centre de treball.

Es tracta d’una modalitat formativa que beneficia tant l’alumnat, que veurà incrementades les oportunitats d’inserció laboral, com les empreses, ja que l’FP Dual els permet captar talent.

Hi ha oferta d’FP Dual tant de cicles formatius de grau mitjà com de cicles formatius de grau superior i la titulació obtinguda en finalitzar un cicle formatiu d’FP Dual té validesa a tot el territori nacional.

Concretament, a FEDAC Xarxa disposeu de la nostre oferta en cicles formatius en 3 branques diferenciades i molt significatives al món laboral

  • CFGM DUAL Gestió administrativa i CFGS DUAL Administració i finances
  • CFGM DUAL Manteniment electromecànic i CFGS DUAL Mecatrònica Industrial
  • CFGM DUAL Sistemes microinformàtics i xarxes i CFGS DUAL Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Aquesta FP DUAL es fonamenta en uns objectius

  • Els alumnes coneixen el món laboral de primera mà i es facilita la incorporació al mercat laboral.
  • Una millor qualificació professional dels alumnes donades les competències desenvolupades mitjançant aquest context laboral real dins el mateix context educatiu
  • Vinculació entre els centres educatius i el teixit empresarial
Fonaments de l’FP DUAL

I també en unes característiques diferenciades

  • La col·laboració entre el centre educatiu i l’empresa es formalitza amb convenis de col·laboració.
  • L’alumnat gaudeix d’un seguiment continu i conjunt entre el tutor de l’empresa i del centre educatiu

Al llarg de la seva formació l’alumnat podrà desenvolupar aquesta relació laboral en format de:

  • Pràctiques FCT no remunerades per unes 416 hores
  • Pràctiques DUAL entre 900 i 1.100 hores les quals seran remunerades i pactades entre el centre educatiu i laboral sent aquesta remuneració sobre uns mínims fixats sobre el Salari Mínim Interprofessional i depenent si l’alumne cursa grau mig o superior. Addicionalment, l’empresa ha donarà d’alta els alumnes a la SS com a pràctiques curriculars externes les quals estan 100% bonificades per l’empresa.[1]

Aquestes pràctiques, en un format o altre són de caràcter obligatori dins dels 2 anys de formació de l’alumnat i serà aquest qui, sempre i quan mostri actitud proactiva, implicació i bon rendiment acadèmic, podrà escollir quina modalitat cursar. L’escola disposa d’una borsa d’empreses amb les quals realitza DUAL i treballem per ampliar-la any rere any amb l’objectiu d’augmentar-la però l’alumnat també pot proposar una empresa per la seva part.

Una dada molt interessant és que aquesta remuneració és suficient per pagar-se els estudis!

Seguidament us compartim algunes de les dades de la nostre escola en relació a alumnat realitzant FP DUAL i també en relació a la posterior inserció laboral.

FP DUAL

En relació als cicles de grau mig, de l’alumnat total que va finalitzar els seus estudis en el curs anterior 21/22, un 47% va realitzar pràctiques DUAL sent la branca mecànica la més destacada amb un 85% dels alumnes, seguida de la branca administrativa (31%) i informàtica (17%). Aquestes xifres s’han pogut mantenir o fins i tot millorar en els últims anys tot i tenir present la pandèmia patida en cursos anteriors.

Pel que fa al grau superior de finances els estudiants en DUAL van representar el 63% mentre que en l’actual curs acadèmic podem ja confirmar una xifra del 94%. Addicionalment, amb l’estrena aquest any dels nous cicles de grau superior de Mecatrònica industrial i d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, amb els quals s’està treballant actualment amb la primera promoció, s’espera una xifra també propera o superior al 90%.

Inserció laboral

Pel que fa a dades d’inserció laboral d’estudiants de l’escola FEDAC Xarxa comparades amb l’estudi anual que publica la Generalitat des del Departament d’Educació i el Consell General de les Cambres de Comerç podem extreure’n bones conclusions tan per a l’escola com per a la nostre comarca.

En la família professional d’Administració i gestió la inserció laboral se situa per a grau mitjà en el 26% i per a grau superior en el 58%. A l’escola hem gaudit aquest passat curs d’un 23% i 60% respectivament.

Pel que fa a la família d’Informàtica i comunicacions, el 18% en grau mitjà segons l’estudi es compara amb el 22% dels nostres estudiants. A caire informatiu, aquesta xifra se situa en el 58% per a grau superior.

Finalment, en la família d’Instal·lació i manteniment l’estudi mostra una inserció del 49% per grau mig mentre que el 70% dels nostres estudiants del curs anterior estan ja dins el mercat laboral. També com a dada informativa, l’estudi situa en el 76% la inserció en grau superior.

Vols saber-ne més ? Vine a veure’ns i t’informarem! Reserva cita al formulari o poseu-vos en contacte amb l’escola FEDAC Xarxa.

Properament, trobareu a les nostres xarxes socials: twitterfacebook instagram diferents vídeos dels nostres alumnes valorant les pràctiques in situ a les seves empreses.

Altres notícies relacionades amb la nostre FP

Nous espais de la nostre FP – Simulem?

Els cicles de manteniment electromecànic i mecatrònica al Dakar

La solidaritat i el treball, uns valors presents a totes les etapes de FEDAC Xarxa


[1] Podeu llegir-ne més informació al punt 18.4 de de la resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost (DOGC núm. 8210)

CreaEscola Quality Certificate for Education Website